Disclaimer - Bruna Monster - Bruna De Lier

Monster - De Lier
Monster - De Lier
Ga naar de inhoud
Disclaimer

Op het gebruik van onze website brunamonster.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door onze website te bekijken en te gebruiken verklaar je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.
Bruna Monster besteedt bij het verzamelen van informatie veel aandacht aan de juistheid en volledigheid ervan. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op onze website brunamonster.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten....
geen aanspraak maken op de getoonde prijzen of informatie. Soms komen de teksten en grafische voorstellingen op onze website van ons, soms van derden. In geen geval mogen de teksten en grafische voorstellingen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Bruna Monster.

Bruna Monster behoudt zich het recht voor om teksten en beelden die door gebruikers worden geplaatst van haar websites te verwijderen en om accounts van gebruikers te blokkeren. Wij zullen dat alleen doen als de inhoud van teksten of het gedrag van de gebruiker naar onze mening:

- niet in overeenstemming is met de goede smaak en het fatsoen, of
- in strijd is met de openbare orde en goede zeden, of
- inbreuk maakt op rechten van derden. Bruna Monster garandeert niet dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel waarvoor jij de informatie raadpleegt.

Bruna Monster, gevestigd in Monster

Molenstraat 41
2681 BM Monster
(0174) 280235
info@brunamonster.nl
Maandag 08:30 t/m Donderdag 18:00
Vrijdag 08:30 - 18: 30
Zaterdag 08:30 - 17:30
Zondag gesloten
Getoonde prijzen zijn inclusief BTW | © Bruna Monster
(0174) 613980
info@brunadelier.nl
Hoofdsrtaat 56a
2678 CL De Lier
Maandag 08:30 t/m Donderdag 18:00
Vrijdag 08:30 - 20: 00
Zaterdag 08:30 - 17:00
Zondag gesloten
Terug naar de inhoud